Grønn Etat og Bergen Arkitekthøgskole lager lydleker i sentrum.

I Forbindelse med Grønn Etat sitt prosjekt "Barnas byrom", har studentene i 2. klasse bidratt med ni nye lekeattraksjoner i Bergen sentrum.

De ni nye lekeattraksjonene i Bergen sentrum er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kommune ved Grønn Etat og Bergen Arkitekthøgskole. Les kommunen sin pressemelding her.