Gjennomgang DAV på Klimakammer 2.år

Klimakammer er et prosjekteringskurs med en overordna målsetning om å gi studentene en forståelse for hvordan det å klimatisere rom kan drive frem et prosjekt. Klimakammer 2012 vil brukes til å prosjektere flere bosituasjoner på kaien utenfor skolen, og studentene skal bygge hele eller deler av prosjektet i 1:1 med innsamlede materialer. Konstruksjon og aksjon: For å bevege seg enda dypere inn i verden av materialitet har klassen hatt en uke med DAV-undervisning. I denne uken har studentene tilnærmet seg et spesifikt sett av materialer med fokus på kropp, lys og temperatur. Ansvarlig lærar har vært May Elin Eikaas Bjerck.