Frokostmøte om Rehabilitering i eksisterande bygg 28. november 2012 i Bergen

Dette Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og stad: Onsdag 28. november i Rådhuskantinen kl. 08.00-10.00. Programmet startar kl. 08.15 som vanleg

Dette møtet handlar om rehabilitering i eksisterande bygg. 

 

Mange skular treng rehabilitering . Det blir stilt krav til nye funksjonar, godt inneklima, universell utforming, energieffektivisering og miljø. Det er og mange verneverdige bygg.

Sjå program

Påmelding innan måndag 26. november kl. 12.00 trykk her 

NB
I haust vil vi starte opp to nye ting i forbindelse med frokostmøta i rådhuset. Eit nytt innslag «Helt konkret» som tar for seg fakta om eit emne i tilknyting til dagens tema. Det andre er «Frokostpanelet» der det er mulig å stille spørsmål til representantar frå Kommunen, Høgskolen eller Husbanken om heilt konkrete prosjekt.

Det er også mulig å laste ned presentasjonane frå førre møte på nettet her 

Frokostmøta er merka Med Framtidens byer logoen

Sjå også på Facebook