Frokostmøte Klimaforum 2. desember kl. 0830-1000: Fossilfri by i 2050. Hvordan?

I 2050 skal det ikke brukes olje, kull eller gass til transport eller oppvarming av bygg i Bergen. Det er målet i Bergen kommunes grønne strategi som er ute på høring. Men hvordan skal Bergen bli en fossilfri by? I samarbeid med Klimaforum inviteres det til frokostmøte om Grønn strategi.


Tid: Onsdag 2. desember kl. 08:30-10:00
Sted: Grand Bergen, Nedre Ole Bulls Plass 1

Møtet er gratis

Mer informasjon om møtet:
http://www.bergen-chamber.no/article.php?group_id=8975

 

Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen kommune, Bjerknes senteret og Bergen Næringsråd