Frokostmøte 9. mars kl. 0800-1000: "Korleis miljømerke byggemateriale?"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid: Onsdag 9. mars kl. 08.00 – 10.00

Sted: Rådhuskantina i Bergen, Rådhusgaten 10

 

Korleis ein miljøvurderer byggemateriale blir stadig meir aktuelt etter kvart som miljøkrava i byggenæringa blir sterkare. Meir energieffektive bygg dreier fokus frå driftsfasen til material- og konstruksjonsfasen.

 

Meir informasjon om møtet og påmelding finn du på denne lenka:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775/article-133749

 

eller på denne

http://www.husbanken.no/miljo-energi/bergen-frokostmote-heilskapleg-miljovurdering-av-byggemateriale-09032016/

 

Presentasjonar frå tidlegare møte finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775