Frokostmøte 14. oktober kl. 0800-1000: "Bergen – en foregangsby for nullutslippsområder?"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Bergen – en foregangsby for nullutslippsområder?

Snart blir det et krav at alle nybygg skal ha passivhusstandard. Så må vi lære oss å bygge hus som produserer sin egen energi. På litt lengre sikt er utfordringen å utvikle områder med nullutslipp. I Zero Village vil landets fremste forskere og bedrifter samarbeide for å virkeliggjøre dette.

Tid: Onsdag 14. oktober kl. 08.00 – 10.00

Sted: Kantinen i Bergen, Rådhusgaten 10

 

Mer informasjon om møtet og påmelding finner du på denne lenken:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704/article-130025

eller på denne

http://www.husbanken.no/miljo-energi/frokostmote-bergen-foregangsby-for-nullutslippsomrader-14102015/

 

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704