Frokostmøte 11. november kl. 0800-1000: "Energismart rehabilitering"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Kvaliteten og energibruk i eksisterande bygg er viktig for å møte klimautfordringane. Multiconsult vil dele erfaringar frå arbeidet med tilstandsanalysar, prosjektering og gjennomføring av tiltak. Det blir også litt om materialar og om oppgradering av murgårdar.


Tid: Onsdag 11. november kl. 08.00 – 10.00

Sted: Rådhuskantina i Bergen, Rådhusgaten 10

 

Mer informasjon om møtet og påmelding finner du på denne lenken:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704/article-130461 

 

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704