Forelesningsuke i Arkitekturhistorie 4.-8. april 2016

Tryggve Fett holder forlesninger i arkitekturhistorie hver morgen fra 0900-1100, fra mandag 4.april til fredag 8.april. Dette er del 2 av den forelesningsrekken han påbegynte i høst. Se program. Målgruppen er primært 3.klasse, men åpent for alle!

UNDERVISNINGSOPPLEGG I ARKITEKTUR- OG BYPLANHISTORIE VÅREN 2016

 

6. forelesning              Renessanse og barokk

Mandag 4. april              Firenze og Roma

                                               Peterskirkene

                                               Kupler opp og i mente

                                               Forholdet mellom arkitektur og skulptur

                                               Den additive arkitektur

                                               Villaer i byen og på landet

                                               Hager og bassenger

                                               Elementene samles igjen – den store stil

                                    Det nye verdensbildet

                                    Nye byggeoppgaver: slott og rådhus

                                    Symmetrien som prinsipp

                                    Eneveldets arkitektur

                                   

                                    Rokokko og empire

                                    Det nordiske lynnet

                                               Villskap og stramhet

                                               Den harmoniske asymmetri

                                               Damsgård hovedgård

                                               Gjenoppdagelsen av Pompeii og Herculanum

                                               Brandenburger Tor

                                               Linstow: Universitetet i Oslo

                                               Ulefoss gård i Telemark

                                               Den hvite by

                                               Steindetaljer i tre

                                               Embetsstatens endeligt / Borgerskapets fremmarsj

 

 

7. forelesning              Modernisme, Historisme, Art noveaux,

Tirsdag 5. april                     Dampmaskinens mentale konsekvens

                                               Det totale stilbrudd

                                               Industrialiseringen

                                               Crystal Palace (Joseph Paxton, England) 1851

                                               Eiffeltårnet

                                               Forth Bridge, Skottland åpnet i 1890, er fortsatt i bruk

                                               Skyskrapere / Chicago-skolen

                                    Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814 – 1879)

                                               Gotikk og nygotikk

                                               Conrad Wilhelm Hase (1818–1902): Ny norsk arkitektstand

                                               Norsk nygotikk

                                               Sveitserstil

                                               Dragestil

                                    Tilbake til naturen

                                    Frigjøring fra alle stiler

                                               Skottland - Holland - Østerrike

                                               Antoni Gaudi (1852 – 1926)

                                               Rudolf Steiner (1861 – 1925)

                                               Nyrenessanse     

                                               Nybarokk

                                               Nyklassisisme

 

 

 

8. forelesning              Funksjonalisme og postmodernisme

Onsdag 6. april               Kubisme

                                               Bauhaus

                                               Walter Gropius (1883 – 1963)

                                               Lars Backer: Restaurant Skansen 1927

                                               Stockholmsutstillingen 1930

                                               Gunnar Asplund: Stockholms stadsbibliotek (1920-28)

                                               Leif Grung: Kalmarhuset (1937)

                                               Per Grieg: Villa Lou-Eide

                                               Arne Korsmo (1900 – 1968)

                                               Le Corbusier (1887 – 1965)

                                               Frank Lloyd Wright (1867 – 1959)

                                               Den teoretiske bakgrunn

                                               Lek med historien

                                               Hvor går veien videre?

 

9. forelesning              Byenes utvikling

Torsdag 7. april                   De fire revolusjoner: hva er en by?

                                               Oldtidens byer

                                               Den greske by (polis)

                                               Den romerske by (civitas)

                                               Den lineære og den punktuelle by

                                               De første byer i Nord-Europa

                                               Middelalderens byer

                                               Renessansebyen – ideal og virkelighet

                                               1700-talls byen (garnisonsbyen)

                                               Bybranner som reguleringsfaktor

                                               Eksplosiv byvekst (1850 - 1920)

                                               Karrébebyggelse

                                               Brannforskrifter - murtvang

                                               Bilismens by

                                               Futurismens by

                                              

10. forelesning            Slik Bergen er blitt   

Fredag 8. april                      Middelalderens struktur

                                               Strandsiden må taes i bruk

                                               De tre forstedene: Skuteviken, Marken og Nøstet

                                               Brannen i 1702 – trebyen overlever

                                               Byoppmåling og brannforskrifter

                                               Kommunens økende rolle               

                                               Helseforhold og vannverk/gassverk

                                               1855-brannen og nyregulering av Engen

                                               Befolkningsøkning og byutvidelse

                                               Overgang fra treby til murby (den nye Torvalmenningen)

                                               Bryggens oppløsning og forfall

                                               Bygningskrakket i 1899

                                               Sandviken på nytt

                                               Brannene i 1901 og i 1916 – brakkebyen

                                               Gjenreisningen – Torvalmenningen nok en gang

                                               Årstad og ekspensjon sørover

                                               Etterkrigstidens drabantbyer: Landås, Fyllingsdalen, Åsane, Fana

                                               Nok en byutvidelse (1972)

                                               Bilens diktatur – et tjenlig veinett

                                               Forholdet sentrum – periferi

                                               Bybanen