Forelesningsuke i Arkitekturhistorie 21. - 25. november 2016

Tryggve Fett holder forelesninger i arkitekturhistorie hver morgen fra 0915-1100, fra mandag 21. november til fredag 25. november. Se program.

Bergen Arkitekthøgskole

UNDERVISNINGSOPPLEGG I ARKITEKTURHISTORIE HØSTEN 2016

I store auditorium alle dager, kl. 0915-1100

1. forelesning:   Innledning, Arkitekturens byggeklosser, Elvekulturenes arkitektur

mandag 21. november      
Hva er arkitektur?  Funksjon, form, teknikk. Bærende og bårne ledd.
Flodkulturene i Kina, India og Mesopotamia. Egypt. orhistorisk arkitektur i Sør-Amerika

 

2. forelesning:   Gresk og romersk arkitektur

tirsdag 22. november
Arkaisk tid, perserkrigene. Det greske maktgrunnlaget: Hellas og koloniene 
Den greske kultur: demokrati, filosofi, drama, skulptur, arkitektur. 
Det greske tempel.Romersk statsdannelse.Romersk konstruksjon: buen,hvelv. 
Pompeii: den romerske by, det romerske hus.
Vest-romerrikets undergang.olkevandringstidens kaos

 

3. forelesning:   Bysantinsk arkitektur, Islams arkitektur, Romansk arkitektur

onsdag 23. november      
Kirkene som nye byggeoppgaver
Langkirke contra sentralkirke
Hagia Sophia. Nord-Italia: Ravenna
Muhammeds innsats.Ideologisk splittelse og geografisk ekspansjon.
Arabisk vitenskap. Karakteristika ved islamsk arkitektur
Islamske tap i vest og seire i øst.Karl den store og hans betydning
Romansk stil vokser frem. Karakteristika ved romansk arkitektur

 

4. forelesning:   Gotikk

torsdag 24. november      
Den seirende og den kjempende kirke. Gotikkens fødsel: St. Denis
Spissbuens fordeler. Romansk contra gotisk statikk
Klosterbevegelsens utvikling.  Abbedene Sugers og Bernhard
Kirkebyggingens omfang og organisering. Katedralbygging Eksemplet Nidarosdomen

 

5. forelesning:   Nordisk arkitektur (byggeskikk) på landsbygdene

fredag 25. november 
De store linjer. Forhistoriens langhus.Stein, tre og torv
Skipsbyggingen. Vikingtidens impulser, Kristendommens innføring
De første stolpekirker. Stavkirkenes utvikling og utbredelse.
Laftet – hvorfra og når kom det? Toromshuset og treromshuset.
Ljore, røykovn og peis.Tunskipnad. Kledning og pannetak