Forelesninger i arkitekturhistorie 13.-17.mars 2017

Tryggve Fett foreleser denne uken for 3.klasse, men det er åpent for alle interesserte. Se program.

Bergen Arkitekthøgskole

FORELESNINGER I ARKITEKTURHISTORIE VÅREN 2017

Alle forelesningen skjer i store auditorium, fra kl. 0900-1100 hver dag fra 13.-17.mars 2017

 

6. forelesning: mandag 13.mars    

Repetisjon med særlig vekt på byenes utvikling

Oversikt over kulturhistorien

Elvekulturenes fremvekst

Byen som fenomen: by og land

Antikkens (romernes) byer

Middelalderens byer: langbyer contra sentralbyer

Forsvarsvåpnenes betydning for bystrukturen

Renessansebyen

Trebyer og murbyer

Bybranner som reguleringsfaktor

Innsnevring mot skandinaviske og norske forhold

Lokaliseringsfaktorer for bygrunnleggelser (eks: Bergen)

Bergens middelalderlige bystruktur

Hovedtrekk i Bergens senere utvikling

 

7. forelesning: tirsdag 14.mars 

Renessanse og barokk

Renessansen som tidsskille: det nye verdensbildet

Tilbake til klassisismen

Arkitekturteoretisk litteratur gjennoppstår

Enkeltarkitekter trer frem

Nye byggeoppgaver: rådhus og palasser

Den additive arkitektur

Den summariske arkitektur

Kupler opp og kupler i mente

Eksempler fra Italia, Frankrike, England og Sverige

Selv i ytterste utkant: Baroniet i Rosendal + Rosenkrantztårnet

 

8. forelesning: onsdag 15.mars    
Rokokko og empire

Større kontrast mellom sør og nord i Europa

Frankrike igjen den ledende nasjon

Lekent og lettbent (i motsetning til barokkens tyngde)

Påvirket av kontakt med Egypt og fjerne Østen

Utgravingene av Pompeii

Nordeuropeisk romantikk for klassisk tid

Det nye Norge

 

9. forelesning: torsdag 16.mars 

Modernisme, historisme, art noveaux

Plutselig kom modernismen

Industrialiseringen av tilværelsen

Jernbanen og Crystal Palace

Brannen i Chicago

Neostilene og borgerlig hygge

Viollet-le-Duc og Conrad Wilhelm Hase

Norske arkitekter med utenlandsk utdannelse

Art Noveauxs fornyelse: Den Nationale Scene

 

10. forelesning - fredag 17.mars 

Nyklassisisme, funkis og postmodernisme

Nybarokk og nyklassisisme: Torgalmenningen

1. verdenskrig

Bauhaus og De Stijl

Funksjonalismen vinner gehør

Stockholmutstillingen 1930

Le Corbusier fra kubist til ekspresjonist

Brutalismen

Postmodernismen