Forelesning onsdag 6. desember kl. 1900 på Hordaland Kunstsenter "Constructing Situations" ved Raumlaborberlin

Bas-lærerne Jan Liesegang og Christof Mayer holder forelesning på Hordaland Kunstsenter (Klosteret 17). Les mer.

Presentasjonen er den andre i en serie arrangementer hvor Hordaland kunstsenter setter fokus på publikums deltakelse og medvirkning i utviklingen av byutviklingsprosjekter og av kunstprosjekter i offentlige rom.

raumlaborberlin ble etablert i 1999, og er et arkitektkollektiv og nettverk basert i Berlin. raumlaborberlin jobber i skjæringspunktet mellom arkitektur, byplanlegging, kunst og urbane intervensjoner. De er interessert i krevende urbane områder som blir revet mellom forskjellige systemer, tidsperioder og ideologi, som ikke kan tilpasses. Områder som er forlatt, til overs eller befinner seg i overgangsfaser og har relevans for den urbane transformasjonsprosessen. 

I sine prosjekter setter de sammen skreddersydde team av tverrfaglige eksperter, hvor beboere også ansees som spesialister. På denne måtene skaper de allianser mellom lokale aktører og eksterne eksperter, og skaffer til veie verdifull informasjon om stedets historie, frykt, ønsker og eksistensielle behov. Gjennom lokal deltakelse i samarbeid med eksperter fra alle kreative disipliner, blir nye handlingsmuligheter oppdaget, testet og tatt i bruk for framtiden.

raumlaborberlin består av Francesco Apuzzo, Markus Bader, Benjamin Foerster-Baldenius, Andrea Hofmann, Frauke Gerstenberg, Jan Liesegang, Cristof Mayer, Matthias Rick († 2012), Axel Timm og Florian Stirnemann.


**
Jan Liesegang (f. 1968 i Køln) har studert arkitektur ved Technische Universität Berlin, Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, og Cooper Union School of Architecture i New York; beste diplomoppgave i 1997. Han jobbet tre år for Sauerbruch/Hutton Architects som assistent for professor Matthias Sauerbruch. Liesgang har vært gjesteprofessor ved Kunstakademiet i Stuttgart og ved Bergen Arkitetskole i 2013/2014. Han er siden 2017 professor ved Bergen Arkitektskole. Medstifter av raumlaborberlin i 1999.

Christof Mayer (f. 1969 i Wangen) har studert arkitektur ved Technische Universität Berlin og ved Bartlett School of Architecture i London. Han jobbet to for forskjellige arkitektfirmaer før han startet eget firma sammen med Martin Heberle i 2000. Mayer har vært ekstern sensor ved ETH Lausanne, og undervist ved Weißensee Kunsthochschule Berlin. Han var gjest ved Monash University i Melbourne. Mayer var gjesteforeleser ved Bergen Arkitektskole i 2013/2014, og er siden 2017 professor ved Bergen Arkitektskole. Medstifter av raumlaborberlin i 1999.