Feltopphold i Solund for 1.årsstudentene

Første klasse ankom Hardbakke i Solund 18.08 for en måneds opphold i det fantastiske øyriket. Her skal klassen oppleve og erfare det vestnorske kystlandskapet på strandflaten, kystkulturen og den vestnorske byggeskikken gjennom stavkonstruksjoner og grindabygg som har en flere tusenårig tradisjon. De skal finne seg sin boplass i naturen og leve tilnærmet likt slik de første menneskene gjorde det da de ankom dette landskapet for ca. 6 tusen år siden. Les mer og se bilder.

Klassen er inndelt i fire grupper og skal gjennomføre en oppgave pr. uke på fire ulike øyer i Solund.
De skal registrere kvaliteten på sin boplass på bakgrunn av lokale naturgitte forutsetninger som vind og regn, sol og le.

Se skal måle opp et grindabygg så presist som mulig, slik at det registreres for ettertiden og kan bygges opp igjen om det skulle forsvinne.
De skal vøle (reparere/vedlikeholde) et grindabygg slik at disse byggene blir tatt vare på og ikke faller sammen.
De skal registrere sin egen kropps utstrekning og begrensing i forhold til de fire grunnleggende gjøremålene, sove, lage mat, spise og vaske seg.
Den siste oppgaven inneholder også det å tilpasse og forbedre sin boplass og gjøre målene med fysiske tillegg i fullskala.

Denne måneden i Solund avsluttes med en offentlig visning av alle gruppenes fire oppgaver i skytterlagets lokaler på skolen i Hardbakke Lørdag den 14 september kl. 15.00 til 17.00