Fellesførelesning 22.mai kl.14-16: Tarald Lundevall frå Snøhetta

Tarald Lundevall er partnar i Snøhetta, og Professor II i profesjonskunnskap på AHO. Han kjem til BAS for å halde førelesninga "Om å starte som arkitekt". I perioden 1975-82 hadde Lundevall praksis i Nord-Norge, og dreiv så praksis med Bengt Espen Knutsen frå 1982-1991. Han var rådgjevar i Kulturdepartementet for Åse Kleveland i åra 1992-1997, og frå 1997 partnar i Snøhetta. (Alexandria, Opera m.m) Han har hatt diverse undervisning, juryering, føredrag i inn-og utland. Førelesning på norsk.