Europan 12 - Adaptable City

Verdens største konkurranse for unge arkitekter i gang. Denne gang har de norske tomtene Osloregionen som bakteppe.

Fra nå og frem til 2050 ventes Osloregionen å få en halv million nye innbyggere. I løpet av de neste 25 årene vil Oslo kommune få 170 000 nye innbyggere, i Akershus fylke er økning nesten 160 000. Antall reiser med offentlig transport vil øke fra dagens 300 millioner til 800 millioner i 2060. Noen sentre i regionen forventes å doble i størrelse. Det snakkes om å etablere helt nye byer som skal absorbere befolkningsøkningen. Denne dramatiske veksten legger press på regionens bymiljøer, infrastruktur, natur og sosiale strukturer.

”Europan 12 – Adaptable City” utforsker de eksisterende bymiljøers evne til å reagere på ulike endringer på det europeiske kontinentet. For de norske Europantomtene betyr dette lokal tilpasning til en regional vekst, historisk enestående i Norge.

De tre norske Europantomtene er alle strategiske i denne regionale utviklingen. I Bærum kommune er Hamang et sentralt post-industrielt område i nærheten av jernbanestasjonen. Det er et viktig område for biologisk mangfold, delvis utilgjengelig, men med stor rekreasjonsverdi. I Asker kommune ligger Dikemark psykiatriske sykehus. Sykehuset med sin hundre år gamle historie er i ferd med å bli avviklet. Institusjonen ble bygget som et selvforsynt samfunn, og har en rekke interessante kvaliteter som kan utvikles for å gjøre dette området til et levedyktig lokalsamfunn. Og til slutt, sentrum av Ås som ligger mellom universitetet og resten av regionen. Ås forventes å doble sin befolkning innen 2040 og med Europan ønsker kommunen å ta et skritt i retning av å bli en universitetsby gjennom utviklingen av et strategisk viktig sentrumskvartal.

Hvordan kan disse nodene utvikles slik at man sikrer lokale kvaliteter, men samtidig spiller en stadig økende rolle i regionen? Deltakerkommunene leter etter strategier som sikrer en blanding av befolkningsgrupper, funksjoner, tilgang til naturen, velfungerende infrastruktur og bærekraftighet. Europan Norge inviterer arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere til å komme opp med dristige, provoserende, spekulative, utfordrende, kritiske og forløsende ideer for utvikling av Osloregionen. Gjennom å arbeide med disse områdene kan du bidra til diskusjonen om hvordan vi kan leve, arbeide, leke og reise i denne delen av Europa. Du kan se ting som ikke har vært sett før, og vinnerne får muligheten til å jobbe med kommuner og utviklere i en region i hurtig endring.

LANSERING: 18.MARS 2013
PRESENTASJON AV TOMTENE:
-4.april klokken 18: Oslo, 0047 i Schweigaardsgt 34 D.
- Bergen og Trondheim annonseres senere
FRIST FOR LEVERING: 28.JUNI 2013
OFFENTLIGGJØRING AV VINNER: Desember 2013
For mer informasjon ta kontakt med Øystein Rø på 41161623 eller post@europan.no
eller gå til www.europan-europe.eu

EUROPAN NORGE | c/o 0047 | Schweigaards gate 34d | 0191 Oslo | www.europan.no | post@europan.no | +47 20 24 11 47