Depositum på kopikort.

Administrasjonen vil fra i dag av ta kroner 50,- i depositum pr. kopikort. Vi håper på denne måten at flere vil returnere de brukte kopikortene sine. Husk derfor å medbringe en ekstra 50-lapp neste gang du skal ha kopikort!