Boklansering, bok fra BAS: The City Between Freedom and Security: Contested Public Spaces in the 21st Century

The City Between Freedom and Security er en ny internasjonal publikasjon som utforsker det polariserte feltet mellom statens og nœringslivets ønske om å sikre byens rom – og ideen om byen som åsted for et åpent sivilt samfunn, direkte demokrati, ytrings- og forsamlingsfrihet. Les mer!

Boken er tilgjengelig for forhåndsbestilling men printes ikke før i juli 2016.

 http://www.degruyter.com/view/product/467003?rskey=oEB7oj&result=3 

-------------------------------------------

Tirsdag, 03.05.2016, 10:00-12:00. Litteraturhuset, Kverneland, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

 

Med utgangspunkt i debatten rundt gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet i Oslo etter terrorangrepet i 2011, fungerer boken som en bred diskursiv plattform som formidler motstridende og sammenfallende posisjoner i møte mellom arkitektur/urbanisme, og sikkerhet/demokrati – gjennom stemmene til internasjonale sikkerhetseksperter, demokratiforkjempere og andre.

Basert på et internasjonalt masterkurs ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) utført i dialog med NSM, COWI og PST – sammenvever publikasjonen artikler, intervjuer, analytiske tegninger, arkitektoniske utforskninger, et leksikon med relevante begreper, og fotofortellinger som dokumenterer feltarbeid i England, USA, Israel, Palestina og Spania.

Bokens analytiske tegninger av internasjonale case- studier, og arkitektoniske utforskningene av Regjeringskvartalet, utfolder videre undersøkelsen av effektene sikkerhetstenking og ambisjonene for en åpen by har for produksjonen av arkitektur og byrom.

Inkludert i publikasjonen er tekster av: Giorgio Agamben, David Harvey, Stephen Graham, Michael Sorkin, Anna Minton, Jody Aked, CPNI, Ronald V. Clarke, Jon Coaffee, David Omand and Oscar Newman; og intervjuer med Léopold Lambert, Susannah Drake, PST, Ludovica Rogers, Sunniva Meyer, Ivor Terret og Yuval Yasky.

Boklanseringsprogram:

10:00 Introduksjon
Bokpresentasjon ved redaktør- og produksjonsgruppen:
- Deane Simpson (medredaktør, forfatter, arkitekt, urbanist, førsteamanuensis KADK)
- Vibeke Jensen (medredaktør, billedkunstner, arkitekt, gjesteprofessor BAS)
- Anders Rubing (medredaktør, arkitekt, lœrer BAS)
- Line Flores Myhre (arkitekt fra BAS)
- Anders Sletten Eide (arkitekt fra BAS)

10:45 Panediskusjon:
Er en sikker by i konflikt med en åpen by? Hvordan vil Norge forholde seg til sikkerhetsspørsmål I den offentlige sfœre?

Panel:
- Anna Minton (UK journalist, forfatter av Ground Control)
- Deane Simpson (forfatter, arkitekt, urbanist, førsteamanuensis KADK)
- Jack Fisher Eriksen, (NSR)
- Håvard Walla (NSM)
Moderator:
- Erling Dokk Holm (forsker, AHO)

12:00 - Slutt

Forfriskninger

Takk:
Studiet og den påfølgende publikasjonen er gjennomført med støtte fra BAS, NSM, PST, COWI.

Om boken:
Tittel: The City Between Freedom and Security: Contested Public Spaces in the 21st Century 
Redaktører: Deane Simpson, Vibeke Jensen, Anders Rubing
Produksjonsdesign: Line Flores Myhre, Anders Sletten Eide
Rådgivere: Cecilie Andersson, Haakon Rasmussen
Forlag: Birkhäuser Verlag
Bokdesign: Studio BachGärde
17 x 24 cm, 328 sider, 130 illustrasjoner, hardcover, engelskspråklig
http://www.degruyter.com/view/product/467003?format=KOM 
http://citysecure.org/ 
http://www.bachgarde.com/index.1.html