Bergen Arkitekthøgskole på Sandviksdagene lørdag 7. og søndag 8. september

BAS er med på Sandviksdagene 2019 med Diplomutstillingen RECLAIM: Assembling Old and New Wood for Everyday Spaces in Sandviken av Alicia Lu Lin. Les mer!

Dette arkitekturprosjektet er laget av BAS student Alicia Lu Lin. Alicia hadde sensur på denne oppgaven i juni og er nå en av våre nyeksaminerte arkitekter. 

Prosjektutstillingen er på Fiskerimuseet i forbindelse med Sandviksdagene, se museets åpningstider. 

Dette diplomarbeidet er en direkte etterfølger til utstillingen BAS hadde på Sandviksdagene i fjor, da vi satte opp Sandviksboden 42B utenfor fiskerimuseet.

Her er litt om prosjektet som er utstilt i år :

OMBRUK, sammenstilling av  gammelt og nytt treverk i hverdagslige møteplasser i Sandviken.

Hvilken verdi har gammelt treverk i dag ?

Transformasjonen av et  forlatt gammelt laftehus fra Sandviken er utgangspunkt for å skape debatt om, og komme med eksempler på hvordan vi kan gi nytt liv til restene av gamle trebygninger.

Sted: I år er BAS sitt bidrag til Sandviksdagene på Norges Fiskerimuseum, 2 etg. rom 211, åpningstider 11-16 begge dagene.
Bergen Arkitekthøgskole sitt bygg i Sandviksboder 59-61a vil holde stengt denne helgen.