Bergen Arkitekthøgskole blir større! Nå blir det ny tegnesal for studentene på toppen av siloen i Sandviken

For en utsikt! Den store råe betongklossen i Sandviken åpner øynene i 6 etasje, nå skjæres det ut store vindusflater som vil gi arkitektstudentene en lærerik utsikt over Sandviken og Bergen by. Nå kan studentene lett se et mansard tak, og en grendstruktur, mens de sitter og skaper ny arkitektur. Les mer og se bilder.

Rom for flere studenter

I disse dager utvider BAS tegnesalkapasiteten med nesten det dobbelte. Nå skjæres det i den tykke betongveggen og lys flommer inn i den ellers så mørke siloen. Her får studentene både innsikt og utsikt.
Den nye tegnesalen er etter planen innflyttingsklar i løpet av mars.

Skolebygget rustes opp, i fjor var biblioteket i 1. etasjer ferdig. I år satser vi på å få kantinen til å bli et lysere og varmere sted å være, samt å få rydde opp på utsiden av bygget.

Alle foto: Line Frøyland  (bilde på førstesiden: Sixten Rahlff)