Bærekraftig Frokost onsdag 16.oktober kl. 0800-1000: "Vekst, matjord, jordvern og bærekraft - hvordan får vi regnestykket til å gå opp?"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Hvordan forvalter vi matjorden i vekstkommuner, og hva er en bærekraftig bruk av kystlandskapet på Vestlandet? Dette er noen av spørsmålene vi vil få svar på under neste Bærekraftig frokost.

Tid: Onsdag 16. oktober kl. 08.00 – 10.00

Stad: Hordaland fylkeskommune, auditoriet Vestland 1. etg., Agnes Mowinckelsgate 5

Ikke glem å melde deg på. Frist 14. oktober 

Lenke til program og påmelding:

https://apps.husbanken.no/pameld.aspx?sid={97DB1F19-57AB-4EE1-B3E1-E6D6701B0B39} 

 

Program

08.00 Frokost i vrimleområdet utenfor Vestland auditorium

08.30 Velkommen v/ Hordaland fylkeskommune

08.45 Voss i vekst – hva med matjorda? v/ Sigbjørn Hauge, varaordfører Voss

09:05 Vi brenner for landskapet - Om bærekraftig bruk av kystlandskapet i ytre Sogn, v/ Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark

09.25 Commuting Lichtenstein - Kort presentasjon ved studenter og lærere fra BAS

09.45 Presentasjon av utstillingen «Commuting Lichtenstein»

10.00 Slutt

Merk: Frokostmøtet holdes i Hordaland fylkeskommunes lokaler i Agnes Mowinckelsgate 5. 

Om foredragsholderne

Sigbjørn Hauge fra Senterpartiet har sittet som varaordfører i Voss kommune siden 2007.

Trude Søilen er styreleder i Sognefjorden kystpark.

 

Presentasjoner fra tidligere møter finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775