Bærekraftig Frokost 31. august kl. 0800-1000: "Miljøvennlige nybygg i Bergen"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

På haustens første Bærekraftige frokost får vi presentert to nye bygg med ambisjonar i Bergen. Kontorbygget ved Bergen togstasjon, bygd av ROM-eigedom, og SWECO-bygget på Fantoft. Begge er BREEAM-sertifiserte.

 

Tid: Onsdag 31. august kl. 08.00 – 10.00

Sted: Rådhuskantina i Bergen, Rådhusgaten 10

 

Mer informasjon om møtet og påmelding finner du på denne lenken:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775/article-137557

 

eller på denne

http://www.husbanken.no/miljo-energi/bergen-miljovennlege-nybygg/

 

Presentasjoner fra tidligere møte finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775