Bærekraftig Frokost 26. april kl. 0800-1000: "Frå nullutsleppsbygg til nullutsleppsbydelar"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

 

Tid: Onsdag 26. april kl. 08.00 – 10.00

Stad: Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10

Nullutslippsbydeler er tema for Bærekraftig frokost i Bergen den 26. april. .

Frist for påmelding er 24. april, kl. 12.00.

Ikke glem å melde deg på.

Vel møtt!

Lenke til program og påmelding:

https://husbanken.no/universell-utforming/bergen-berekraftig-frukost-26-april-2017/

Presentasjoner fra tidligere møter finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775