Bærekraftig Frokost 24. april kl. 0800-1000: "The Unseen Spaces of Extended Urbanization in the North Sea"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Nancy Couling fra Bergen Arkitekthøgskole vil på dette frokostmøtet presentere sitt prosjekt "Extended urbanisation in the North Sea". Hvordan kan en tenke om bruk av sjøen som et område hvor det foregår urbaniseringsprosesser?

Merk! Foredraget til Nancy Couling vil foregå på engelsk.

 

Tid: Onsdag 24. april kl. 08.00 – 10.00

Stad: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, Auditoriet

Ikke glem å melde deg på. Frist 22. april 

Lenke til program og påmelding:

https://husbanken.no/universell-utforming/bergen-berekraftig-frokost-urbanisering-i-nordsjoen/

 

Program

  • 08.00 Frokost
  • 08.15 The Unseen Spaces of Extended Urbanization in the North Sea
    v/ Dr Nancy Couling, Bergen Arkitekthøgskole
  • 09.00 Pause
  • 09.15 The Unseen Spaces of Extended Urbanization in the North Sea forts.
    v/ Dr Nancy Couling, Bergen Arkitekthøgskole
  • 10.00 Slutt

Presentasjoner fra tidligere møter finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775