Bærekraftig Frokost 22. februar kl. 0800-1000: "Arkitektur med gjenbruk av materialer"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Arkitektur med gjenbruk av materialer

Velkommen til bærekraftig frokost med Tristan Boniver fra Rotor som setter søkelys på bærekraft, anlegg og arkitektur med gjenbruk av materialer i stor stil fra rivnings- og ombyggingsprosjekter.

Tid: Onsdag 22. februar kl. 08.00 – 10.00

Stad: Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10

 

OBS! Dette møtet vil være på engelsk

 

Påmelding og mer informasjon

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775/article-142967

eller på denne

https://husbanken.no/miljo-energi/bergen-arkitektur-med-gjenbruk-av-materialar/

 

Presentasjoner fra tidligere møter finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775