Bærekraftig Frokost 15. mars kl. 0800-1000: "Klimatilpassing med god universell utforming"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

 

Tid: Onsdag 15. mars kl. 08.00 – 10.00

Stad: Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10

 

Program

08.00 Frokost og kaffe
08.15 Velkommen
08.20 Klimarobuste boliger som oppfyller krav om universell utforming v/ Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL og partner i Rak arkitektur AS
09.00 Pause
09.15 Bygningsmassen og klimaendringer v/ Anders-Johan Almås, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk
09.50 Spørsmål og diskusjon
10.00 Slutt

 

Påmelding her:  Påmeldingsfrist: 10. mars 2017 12:00

Presentasjoner fra tidligere møter finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775