Bærekraftig Frokost 14. september kl. 0800-1000: "Nullutslippsbygget på Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

 


Tid:
Onsdag 14. september kl. 08.00 – 10.00

Sted: Rådhuskantina i Bergen, Rådhusgaten 10

 

Mer informasjon om møtet og påmelding finner du på denne lenken:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775/article-139048

 

eller på denne

http://husbanken.no/miljo-energi/massivtre-i-bygg-ein-gron-revolusjon/

 

Presentasjoner fra tidligere møte finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775