Bærekraftig Frokost 14 november kl. 0800-1000: "Universell utforming i et medborgerskapsperspektiv?"

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Hvordan kan man legge til rette for likeverd og mangfold i fellesskapets utforming? Dette er viktige spørsmål i diskusjoner om stedsutforming for både myndigheter og private utbyggere.

 

Tid: Onsdag 14. november 08.00 – 10.00

Stad: Bergen Offentlige bibliotek, Strømgaten 6. Påmeldingsfrist  12. november kl. 12.00. Kommunen har innført sikkerhetskrav. Kun påmeldte deltakere slipper inn i kantinen. Dørene stenges kl. 08.20

Ikke glem å melde deg på.

Program

  • 08.00 Frokost
  • 08.15 Universell utforming i et medborgerskapsperspektiv v/ Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelige høyskole
  • 09.00 Pause
  • 09.15 Universell utforming i et medborgerskapsperspektiv forts. v/ Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelige høyskole
  • 10.00 Slutt

Om foredragsholderen

Inger Marie Lid, PhD, er professor ved VID Vitenskapelige høyskole og leder for forskningsgruppen Medborgerskap. Hun er en ressursperson innen likeverd, universell utforming og medborgerskap. Lid er opptatt av å utfordre synet på funksjonshemming og «fremmedhet» i norsk sosial- og kulturell sammenheng.

Vel møtt!

Lenke til program og påmelding:

https://husbanken.no/universell-utforming/bergen-berekraftig-frokost-universell-utforming---likeverdig-mangfold---tre-mangfold/ 

Presentasjoner fra tidligere møter finn du på Bergen kommune sine nettside. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/gronn-strategi/10772/10775