BOBY-møte på BAS 6. mars kl. 1800-2015: By- og regional utvikling

Vi må ta forsknings- og utviklingsmiljøene våre i bruk – Hvordan? Hva er oppgavene, hvem kan bidra, og hvordan får vi til et konstruktivt og kreativt samarbeid?

Trenger vi et FoU-miljø for by- og regional utvikling i Bergen og på Vestlandet? Hva skal til for at Utdannings og forskningsmiljøene innen By- og regionforskning skal bidra til utvikling av Bergen og Vestlandsregionen? Hvordan kan vi framstå som et sterkt miljø som kan bidra til utvikling sammen med sterke miljø andre steder nasjonalt og internasjonalt? Hvilke muligheter representerer våre høyskoler og universitet? Trenger vi mer tverrfaglighet og sterkere sammenknytning av utdanningene?

 

PROGRAM

18.00 -18.15 Utfordringer i byutvikling - v/Petter Wiberg

18.15 -18.35 Regionale behov – hvordan skape et sterkt FoU miljø for regional utvikling på Vestlandet? Hvilke muligheter representerer BAS? 
– BAS v/ Cecilie Andersson, rektor

18.35 -19.55 Hvilke muligheter representerer høyskolen for byutviklingen? Kan mer samarbeid skape et sterkt tverrfaglig forskningsmiljø som kan bidra i utviklingen av Bergen og Vestlandet?

19.55 -19.10 Pause med snacks

19.10 -19.40 Kompleksiteten i byutvikling – trenger vi forskning og utdanning i byutviklingen? Hvilke muligheter representerer universitet for byutviklingen?
Regionale behov – hvordan skape et sterkt FoU miljø for regional utvikling på Vestlandet? Hvilke muligheter representerer SpaceLab, UiB? 
– Spacelab ,UIB v/ Stine Oseland

19:40-20:15 Diskusjon – hvordan kan vi sammen bidra til et sterkt miljø og god by- og regional utvikling i Bergen og på Vestlandet?
– v/alle deltakerne, med spørsmål og diskusjon fra salen.

BOBY Ønsker alle interesserte velkommen!