BIBLIOTEKET BAS ER STENGT FRA OG MED MANDAG 10. JULI TIL 19. AUGUST

Biblioteket på BAS er åpent i en måned til, vi stenger 7. juli, og er stengt til skolestart lørdag 19. august.Kom og lever inn bøker før vi stenger! Det er mulig å låne bøker i sommerferien, vil du utvide lånet over sommerferien på bøker du allerede har lånt må du sende en mail på det eller komme innom, dersom det er venteliste på bøkene er det ikke mulig å utvide lånet. Gå gjerne inn på Nasjonalbiblioteket sin bokhylle, på Nasjonalbibliotekets web side,her finnere dere mange bøker som er nyttige i arkitektur og bygningshistorie oppgave skriving, elektronisk. Disse bøkene er tilgjengelige for alle norske IP-adresser. God Sommer !