BAS utdannede arkitekter Iwan Thomson og Stine Bjar vinner idèkonkurransen GET A BIKE. BREAK FREE!

Målet med konkuransen var å synliggjøre sykkelens potensial som byutvikler og gjøre Osloregionen til en av Europas beste sykkelregioner. 78 forslag kom inn. Iwan Thomson og Stine Bjar fra Lala Tøyen (Norge) og Francesco Sabaini og Martin Forsberg (Sverige) fikk førstepremie og kr. 400 000. Konkurransen ble initiert av FutureBuilt og Syklistenes Landsforening. Samarbeidspartnere er Transnova, Miljøverndepartementet/Framtidens byer, ROM Eiendom, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Norske arkitekters landsforbund, Norske landskapsarkitekters forening og Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommune.