BAS studentar vist på NRK

I programserien "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" på NRK den 17.mars var fjorårets førsteårstudentar (kull 26) med i eit innslag frå Færøy i Solund.

Programmet kan sjåast på nett her, og innslaget finn du omtreng 20min og 40 sekund ut i programmet.