BAS sine 2.årsstudentar på workhshop i fysisk aktivitet i urban rom med Gategym

Fra Gategym sin facebookside:
God morgensteming på Møhlenpris, da Arkitektgruppen Cubus as, og studenter fra BASog fysioterapistudenter fraHøgskolen i Bergen møttes for workshop i fysisk aktivitet i urbane byrom - i det som snart blir Bergens nye, bilfrie bydel. Gategym ble innleid som gateveiviser og inspirator på det vi kan best - å bruke byrom til bevegelse!

Vi tok i bruk trapper, kanter, benker, husvegger, trær og andre elementer som kan brukes til å fremme fysisk aktivitet og hverdagshelse, i det offentlige, urbane byrom. Et ganske kult prosjekt!

Alle foto: Margrethe Vikan Sæbø