BAS lærer Cristian Stefanescu deltar i seminar om kunst og offentlige rom, Hordaland Kunstsenter 17. September kl. 1900

Hvordan blir offentlige rom formgitt og tatt i bruk i dag? Hvordan blir kunst tatt i bruk i byplanlegging, og hvordan bør det tas i bruk? Les mer om programmet.

Forholdet mellom kunst og byplanlegging gjorde seg for alvor gjeldende i Europa på midten av 1900-tallet, gjennom aktiviteter initiert av situasjonistene og relaterte kulturelle teoretikere som Henri Lefebvre. I dag bidrar deres toneangivende utforskning til mange allmenne oppfatninger om kunstnerisk arbeid og sosial deltakelse, offentlig rom, tanker om fremgang, og rettighetene til alle som tar i bruk offentlige byrom.

I dette seminaret vil to inviterte forelesere, Elke Krasny og Cristian Stefanescu, ta for seg forholdet mellom kunst, offentlig rom, utvikling og pedagogikk sett i lys av situasjonen i nåtidens europeiske byer.

Elke Krasny er kurator og teoretiker med byutvikling som spesialfelt og er professor ved Akademie der bildenden Künste Wien. Hennes arbeid som teoretiker og kurator er dypt forankret i bruk av kunst og rom som redskap for sosialt engasjement, urban teori, post-kolonial teori og feministisk historietolkning. I sin kuratoriske praksis arbeider hun i et bredt forskningsbasert felt der kunst, arkitektur, utdanning, feminisme, landskap-, steds- og byutvikling overlapper hverandre. Krasny ønsker med arbeidet sitt å tvinge fram eksperimentelle sammenhenger og samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, kuratering og skriving, og skape debatt og utvikling i fagfeltene.

Cristian Stefanescu er arkitekt og underviser ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) i arkitektonisk design og metodelære, og koordinerer faget bystudier, som beskjeftiger seg med byen gjennom kunst og arkitektur. I sin egen praksis som arkitekt i a-works, tar han for seg rom, minne, presisjon, klarhet, skjønnhet og hverdag.

--

Program:

19:00 - 19:05: Velkommen/introduksjon ved Anthea Buys, leder for Hordaland kunstsenter

19:05 - 19:50: Elke Krasny: "Public Art: On Critical Urban Practice"

19:50 - 20:00: diskusjon

20:00 - 20:15: kort pause

20:15 - 21:00: Cristian Stefanescu: "Garage Thinking: Appropriation as a Form of Urban Authorship"

21:00 - 21:15: diskusjon

21:15 -: forfriskninger i kafeen

--
Om Hordaland kunstsenters nye satsning på kunst i offentlig rom:

Fra og med høsten 2015 foretar Hordaland kunstsenter en økt satsning på arbeid med kunst i offentlige rom, som sikter mot å tilby praktisk støtte og en beriket diskursiv kontekst innenfor fylket. I tillegg til å tilby fylkets ulike kommuner assistanse i arbeidet med utsmykningsprosjekter, vil satsningen prioritere kritisk orientert involvering i saker tilknyttet kunst i offentlig rom, på et vis som bevisst forholder seg både til globale strømninger så vel som lokale hensyn.

Denne satsningen er støttet av Hordaland fylkeskommunes Kulturelle utviklingsprogram (KUP).