BAS inviterer til OATmeal talk på DogA.

Som en del av det offisielle programmet til Oslo arkitekturtriennale arrangerer BAS OATmeal talk på DogA onsdag 13/11 kl.18.00.

Bergen Arkitekthøgskole har de siste årene drevet en systematisk kartlegging av overskuddsmaterialer fra ulike industrier. Under onsdagens OATmeal vil det foreløpige resultat av dette arbeidet
presenteres: Både prosjekterte og realiserte bygg fra studenter og lærere ved BAS, inkl. samarbeidende instutisjoner presenteres sammen med et knippe historier fra ulike deler av verden knyttet til systematisk gjenbruk.
BAS er på stadig jakt etter nye jaktmarker hva gjelder høsting av materialer. Etter endt presentasjon åpnes det for diskusjon med forhåpninger om at andre deler historier.
 

Bob Mellemstrand AKA Kiwi-Bob lever av å samle inn utgått mat fra Kiwi.
Kiwi-Bob er på mange måter et forbilledlig eksempel på hvordan en fortåelse for industrielle mekanismer kombinert med opportunisme har ført frem.  En av markedsføringskampanjene til Kiwi baseres på at utgått mat er gratis dersom man finner dette i butikkhyllene. Kiwi-Bob baserer sitt virke på å reise rundt og loggføre varer i hyllene - og returnerer da når varene er modne for høsting.
Overføringsverdien i arbeidene til Kiwi-Bob og det som skjer på BAS ligger i hvordan han blir en aktiv del av systemet. Det store suksesskriteriet knyttet til å leve av industrielle overskudd ligger nettopp i det å forstå mekanismene, og identifisere mulige symbiotiske relasjoner til den aktuelle industri.
I tillegg til Kiwi-Bob og studenter ved BAS vil det bli presentert arbeider fra Kalle Grude, Rural Studio, Cecilie Andersson, 3RW arkitekter og OPA FORM arkitekter.