BAF arrangement onsdag 2.oktober kl. 1900 på Landmark

BAF presentere to unge kontorer: OPA FORM med bakgrunn fra Bergen Arkitekthøgskole, og FFB Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen, som jobber med stedspesifikke, lokale prosjekter.