Aspelin Ramm-prisen 2018.

Er du masterstudent i arkitektur/urbanisme/byplan/landskap? Da kan du melde deg på Aspelin Ramm-prisen 2018.

Under Oslo Urban Arena i Folketeatersalen den 18. september vil et finaleheat av masterstudenter få anledning til å presentere seg for jury og publikum. Det blir kåret en vinner av «Aspelin Ramm-prisen 2018» neste konferansedag den 19. september: Vinneren skal ha gitt et viktig bidrag til en fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Vinneren får en premiesum på 25 000 kr og et diplom designet av Enzo Finger.

Frist for påmelding er 1. juli 2018.

Mer informasjon om prisen og påmelding finner du her: www.aspelinramm.no/aspelin-ramm-prisen