Artikkel på Arkitektnytt.no om Hurtigpraksis

Hurtigpraksis er et studentinitiativ som bygger bro mellom arkitektskolene og arkitektkontorene med en to ukers workshop. Les artikkelen her.