Artikkel i Sunnhordland om diplomprosjektet til Nils E. Horneland og Jørund Bjørlykke

"Vabakkjen er ikkje eit bra reklameskilt for Stord" - Les artikkelen om prosjektet som tek for seg området mellom Leirvik og Heiane.

Les artikkel her.