Artikkel i BT om sauna i Sandviken bygget av to BAS-studenter

Paul Johann Magnus og Lars Rumpel, begge utvekslingsstudener ved BAS i høstsemesteret 2018 har bygget sauna til badeklubb i Sandviken. 

Se mer her.