Artikkel i Arkitektnytt.no om Oskar Hansen prosjektet

Arkitektnytt.no skriv om det EØS-støtta Oskar Hansen prosjektet som Museum of Modern Art i Warszawa og BAS har felles. Les meir.

Heile artikkelen kan du leser her

Bergen Arkitekthøgskole og Museum of Modern Art i Warszawa skal løfte fram Oskar Hansens bidrag til arkitektur og visuell kunst. Mykje av undervisninga ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) har vore bygd opp ikring idear utvikla av arkitekten, kunstnaren, teoretikaren og pedagogen Oskar Hansen. No skal arven førast vidare i eit norsk-polsk prosjekt med 1,2 millionar kroner i EØS-stønad. Samarbeidet skal mellom anna resultere i ei utstilling i Barcelona. 

Oscar Hansen og Pierre Jeanneret Foto: Oskar Hansen Archive, gjengitt med tillatelse av Igor Hansen
Oscar Hansen og Pierre Jeanneret Foto: Oskar Hansen Archive, gjengitt med tillatelse av Igor Hansen