Arrangere en workshop for unge kunstnere? Trafo.no samarbeider gjerne

Trafo er et nettsamfunn for unge mellom 16 og 22 år med en spesiell interesse for kreative og kunstneriske uttrykk. Flere ganger i året arrangerer Trafo workshops i samarbeid med festivaler, kulturinstitusjoner eller profesjonelle kunstnere.

Arrangere en workshop for unge kunstnere?

En Trafo-workshop

varer gjerne mellom tre dager og en uke
har mellom 5 og 20 deltagere
har unge kreatører mellom 16 og 22 år som hovedmålgruppe
ledes av en eller flere profesjonelle kunstnere med høy kompetanse
ender gjerne opp i en visning av det som er produsert med et invitert publikum, men ikke nødvendigvis.
Både litteratur, illustrasjon, film, animasjon, teater, performance, foto, elektronisk kunst, skulptur, musikk, gatekunst og scenografi er felt vi har vært innom tidligere, og som vi gjerne gjentar. Workshops der målet er skape et kunstnerisk uttrykk som tar utgangspunkt i et konkret verktøy eller dataprogram, er også populære.

De fleste av deltagerne rekrutteres fra nærmiljøet hvor workshopen arrangeres, men Trafo utlyser også reisestipend for at tilbudet skal nå ut til interesserte i hele Norge.

I et samarbeid kan Trafo.no bidra med

honorar til lederne av workshopen og evt leie av noe utstyr
markedsføring og rekruttering
et prosjektrom på Trafo.no hvor vi samler informasjon og dokumentasjon om workshopen
Trafo.no ønsker

en arrangør som kan bidra med lokaler og utstyr
en arrangør som gjerne allerede har kontakt med en profesjonell kunstner
en kontaktperson hos arrangør som sørger for markedsføring lokalt, praktisk tilrettelegging og avvikling.
Virker dette interessant?

Send oss en epost på info@trafo.no med

kontaktinfo
navn og referanser til kunstner som kan lede workshopenen
kort beskrivelse av workshopen
kostnadsoverslag

For informasjon på http://trafo.no/prosjekter/92/