Årets diplomstudenter er på jakt etter sponsormidler!

Nå er diplomstudentene i gang med prosjekter og forberedelser til utstillingen. I den sammenheng blir det i disse dager sendt ut e-mails (diplom2013@bas.org) til arkitektkontorer om mulighet til sponsing. Denne e- mailen blir i løpet av kort tid oppfulgt av telefonsamtaler fra sponsorgruppen. Vi er svært takknemlig for all støtte vi kan finne. Og alle er selvfølgelig hjertelig velkommen til diplomfest 17. august og i perioden 18.- 27. august er det åpen utstilling mellom kl 14:00 og 19:00. Spørsmål om dette kan rettes til sponsorgruppa Kitty eller Martin på dipom2013@bas.org