Årets arkitekturreise for 3. klasse går til Italia

Lærer BAS, Francesca Torzo er med på Biennalen i Venezia 2018. På BAS underviser hun bla i 3. klasse og i år skal 3 klasse studentene ned til Venezia og videre til Roma på arkitektur-tur vel en uke i oktober. Les mer!