Åpningskonferanse for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 28. og 29. oktober.

"Snikkarbu", som er et samarbeidsprosjekt mellom nyetablerte Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HIB, Arna Videregående skole og BAS, er en del av programmet ved åpningskonferansen til det nye senteret.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er under etablering. Høgskolen i Bergen er vertsinstitusjon for senteret. Oppgavene for senteret er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arenaer for alle barn og unge. 

Bas er en av samarbeidspartnerene til dette nye senteret, og prosjektet "snikkerbu" er en del av åpningskonferansen den 28. og 29. oktober.