Åpen forelesning i arktiekturhistorie-"Funksjonalismen og Postmodernistisk arkitektur" torsdag 22.mai kl.1415

Vår faste foreleser Tryggve Fett har fått selskap av Hallvard Trohaug til denne siste av 10 forelesninger i arkitekturhistorie dette skoleåret. Hallvard Trohaug er sivilarkitekt og har hovedfag i kunsthistorie fra UiB. Akkurat nå holder han på med en doktorgrad om Regjeringskvartalet i Oslo, og er følgelig ekspert på norsk funkis. Denne forelesningen tar for seg to hovedtema: Funksjonalismen og Postmodernistisk arkitektur, med en oppsummering til slutt. Under Funksjonalismen vil man blant annet se på kubisme, Bauhaus, Leif Grung, Per Grieg, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright og Operaen i Sydney og i Oslo. Under Postmodernistisk arkitektur ser man i tillegg til den teoretiske bakgrunnen på konkrete eksempel, f.eks Arkaden i Oslo, Seattle Central Library, Usa, Guggenheim Museum i Bilbao, Spania, Restauranten "Upside Down" i Japan, og Det dansende hus i Praha, Tsjekkia. Velkommen til alle. Merk at denne forelesningen er flyttet fra onsdag 21.mai til torsdag 22.mai kl. 1415.