Åpen forelesning i Arkitekturhistorie "Arkitektur i rokokko og empire / Modernismen", 2. april kl. 1415-1600

Tryggve Fett holder den åttende av 10 forelesninger dette skoleåret i arkitekturhistorie. Denne forelesningen tar for seg to hovedtema; Det første er "Arkitektur i rokokko og empire" og vil mellom annet ta for seg Det nordiske lynnet, Villskap og stramhet, Den nye menneskelighet, Den harmoniske asymmetri, Damsgård hovedgård, Gjenoppdagelsen av Pompeii og Herculanum, Borgerskapets fremmarsj. Det andre hovedtema "Modernismen" vil se på Dampmaskinens mentale konsekvens, jernbanestasjoner, industrialisering, Crystal Palace (Jospeh Paxton, England). Velkommen!