Allmøte på BAS 9. november kl. 12

Allmøtet er BAS studentane sitt øvste organ, og det skal haldast kvar haust. SOBAS kallar inn til møte fredag 9. november kl. 12 i Store Auditorium. Les meir om kva verv der det må veljast nye representantar.

 

Allmøtet skal handsama desse sakene:
- Årsrapport for studentrådet sitt arbeid siste skuleår
- Rekneskap for studentrådet siste skuleår
- Endringar i vedtektene for studentrådet
- Val av studentdelegatar til ulike verv
- Innkomne saker
 
For meir detaljert informasjon om dei ulike råd og utval på BAS, så syner vil til oversyn under STUDENTINFORMASJON

Her er oversikt over verva, markert der det må velgast nye representantar:

STUDENTVERV VED BAS  Oversikt per 24/10-2011

HØYSKOLESTYRET
Består av to styremedlemmer og to varaer. Overlappende valg: en ny representant og vara blir valgt hvert år, og sitter i to år.
Frem til høsten 2012: Vegar Valle (k24.),  
Vara: Håvard Austvoll (k24.)

Frem til høsten 2013:  Mattis Joseffson (k24.),  
Vara: Vågard Nyaas (k26)
 

VALGKOMITE FOR HØYSKOLESTYRET
Består av en representant , blir valgt inn for to år.
Frem til høsten 2013: Haavard Tveito (2.avd)


LMU  - Læringsmiljøutvalg
Består av to styremedlemmer. Overlappende valg: en ny representant blir valgt hvert år, og sitter i to år.
Frem til høsten 2012: Lena Lied (k25)
Frem til høsten 2013: Marianne Grytten (k24)


NAL - Norske Arkitekters Landsforbund 
Består av et styremedlem med vara. Representantene blir valgt for 3 år, to første i styret i Hordaland, siste året sitter representanten i landstyret.
Frem til høsten 2013: Aina Telhaug (k24),  
Vara: Vigleik Skogerbø (k24)
Det må i år velges en ny representant som vil sitte for BAS i landsstyret for 2013. Dette pga. at nåværende representanter vil avtre fra sine verv (høsten 2013) før vervtiden i landsstyret er over. Denne skal representere arkitektskolene i Norge i styret til NAL. De tre skolene (Oslo, Trondheim, Bergen) bytter på å ha en studentrepresentant for skolene i styret, neste år (2013) er det BAS sin tur.
 

NSO - Norsk Student Organisasjon
Består av en studentrepresentant med vara. Overlappende valg: en representant hvert år. Man blir valg inn for to år, vara første året og hovedrepresentant andre året.
Frem til høsten 2012: Mathilde Rønning (k24)
Frem til høsten 2013: Line Flores Myhre (k24)


VELFERDSTINGET
Består av en studentrepresentant med vara. Overlappende valg (trer i kraft høsten 2010): en representant hvert år. Man blir valgt inn for to år, vara første året, hovedrepresentant andre året.
Frem til høsten 2012: Kasper Lygre Gulbrandsen (k25)
Frem til høsten 2013: Vara: Arnt Eirik Landa (k25)
 

BAF - Bergen Arkitekt Forening 
Består av et styremedlem med vara, blir valgt inn for to år.
Frem til høsten 2013: Pål Eikås (k26),  
Vara: Pia Grung (k24)
Det vil bli tatt opp på allmøtet om det her bør velges inn et nytt styremedlem med evt vara, som slik vil overlappe de nåværende representantene som går ut høst 2013.


SKU - Studiekvalitetsutvalget 
Består av to styremedlemmer med to varaer, blir valg inn for ett år.
Frem til høsten 2012: 
Håvard Austvoll (k24),  
Line Flores Myhre (k24)
Vara: Gustaf Hedberg (k24),  
Vara: Ann-Sofie Ingul (k24)

 

KLAGENEMDA
Består av to styremedlemmer og to varaer. Overlappende valg: en ny representant og vara blir valgt hvert år, og sitter i to år.
Frem til høsten 2012: Martin Hauge (k25),  
Vara: Vigleik Skogerbø (k24)

Frem til høsten 2013: Alexander Sejnes (k24),  
Vara: Ragnhild Lien Olsen (k25)