Allmøte på BAS 7. oktober kl. 12

Allmøtet er BAS studentane sitt øvste organ, og det skal haldast kvar haust. SOBAS kallar inn til møte tysdag 7. oktober kl. 12 i Store Auditorium. Les meir om kva verv der det må veljast nye representantar.

Allmøtet skal handsama desse sakene:

- Årsrapport for studentrådet sitt arbeid siste skuleår

- Rekneskap for studentrådet siste skuleår

- Endringar i vedtektene for studentrådet

- Val av studentdelegatar til ulike verv

- Innkomne saker

 

For meir detaljert informasjon om dei ulike råd og utval på BAS, så syner vil til oversyn under STUDENTINFORMASJON. 

 

Her er oversikt over verva, markert der det må velgast nye representantar:

 

STUDENTVERV VED BAS  

 

The School Board/ Høgskulestyret:

Until fall 2015:

Vågard Erdahl Nyaas, k26: vaagarde@gmail.com / 41764454 

Luise Storch, k27 (vara): luisestorch@me.com / 98061906

Until fall 2016:

 

Election Comittee for the School Board:

Until fall 2014:
Kristine Knapstad, k26: kknapstad89@gmail.com / 99108300

Until fall 2015:

 

LMU:

Until fall 2014:
Julie Grindborg, k27: juulie_@hotmail.com / 98411146

Until fall 2015 (main repr. 2014-15)
Robin Engstein, k28: robin.engs@gmail.com / 46772552

 

NAL:

Until fall 2017:
Eline Moe Eidvin, k27: eline.eidvin@gmail.com / 41668352 

Sindre Bodvar, k28 (vara): sindre@magasinetkote.no / 41649740

per 01.11.2013

 

National board representative 2013-14:
Katrine Wang Høiem, master: katrine.wang@gmail.com / 90623738

 

NSO:

Until fall 2014:
Mats Engdal Johansen, k28: mats.engdal.johansen@gmail.com / 98072240

Until fall 2015 (main repr. 2014-15):
Kristine Knapstad, k26: kknapstad89@gmail.com / 99108300

Until fall 2016:

 

Velferdstinget:

Until fall 2015 (main repr. 2014-15):

Ingeleiv A. U. Midtun, k28: ingeleivaum@gmail.com / 99292956

Until fall 2016

 

BAF:

Until fall 2015:
Sondre Urtegård, k26: urtegaard@gmail.com / 91776110
Sindre Bodvar, k28 (vara): sindre@magasinetkote.no / 41649740

 

SKU:

Until fall 2015:

Karla Lesley Jæger, k26: karlajaeger@gmail.com / 99351904
Thomas Holm Radil, k28 (vara): thomas.radil@gmail.com / 004550653038

Until fall 2016:

 

Klagenemnda/Complaint board:

Until fall 2015:

Ragnhild Lien Olsen, master: ragnhild@gmail.com / 99233645 

Aksel Stave Ervik, k26 (vara): akselstave@hotmail.com / 48172342 

 

Until fall 2015: