2. klasse på Kvamsøy

I perioden 21. august - 6. september 2017 oppholder 2.klasse seg på Kvamsøy i Sogn. Høstsemesteret i 2. klasse handler om å øke forståelsen for bakgrunnen man opererer utifra - hvordan lese landskap, kontrollere klima, høste materialer og til dels undersøke de bygde omgivelse vi omgir oss med, for deretter å omsette denne forståelsen til bygde former. Kvamsøyoppholdet gir studentene et material-og byggekurs. Les mer og se bilder

Turen til Kvamsøy har to formål; Området er under utvikling og vi på BAS skal bidra inn i denne utviklingen både på områdenivå og gjennom å prosjektere og bygge nye overnattingssteder i Balestrand kommune. I tillegg er Kvamsø tilholdssted til Tretema, som er et kompetansemiljø for trebruk og da spesielt edle treslag som vi finner mye av i dette området. Nordodd Baug vil lede et trekurs som gir innføring i hele næringskjeden fra skogsstell, via felling av trær til bearbeiding av dette til virke. 

Foto: Vilde Kjærsdalen