2 ekstra frokostmøter: 23/9 Bedre utebelysning og 24/9 Solenergi , samt Klimafestivalen i Bergen 22-28.september 2014

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Solenergi i Bergen – Fjern fremtid eller realiserbar nåtid?    

Tid: Onsdag 24. september kl. 08.00 – 10.00
Sted: Kantina i Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10

Mange tror at Bergen har for mye regn, og for lite sol til at det er fornuftig å installere solfangere og/eller solcellepaneler. Men stemmer dette? Det er på tide å ta livet av noen myter om solenergi.

For mer informasjon og påmelding: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704/article-118737

 

Bedre samfunn med smartere belysning

Tid: Tirsdag 23. september kl. 08.00 – 10.00
Sted: Kantina i Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10

For mer informasjon og påmelding: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704/article-118539

 

Klimafestivalen i Bergen 22-28-september

Begge disse frokostmøtene er også en del av Klimafestivalen i Bergen. Se informasjon om flere interessante arrangement og samarbeid med BIFF https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/klimafestivalen

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

 

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704