1.klasse i Solund

Hvert år reiser førsteårsstudentene ved BAS på felttur hele september. I år er det tredje gang vi besøker Solund, et øyrike i ytre Sogn med ca.1600 øyer og 870 innbyggere.

 

Studentene bor hovedsakelig i telt og roterer mellom ulike faglige oppgaver. Oppgavene berører lokale klimasituasjoner, landskapsregisterringer, tekniske bygningshistoriske vurderinger i forbindelse med vedlikehold, og oppmåling av bygninger med bygningshistorisk verdi.

Som fersk student er det først og fremst kroppens evne til å registrere gjennom sansene som gir viktig og udiskutabel feedback på situasjoner. Hver og en av oss har et sanseapparat som trenes og øves gjennom skjerpet oppmerksomhet mot våre omgivelser. Måneden er også en sosial happening, der klassemiljøet etableres og styrkes for fremtidige felles og individuelle faglige utfordringer. Hver student har stort og uvurderlig tilfang av viktige erfaringer som sammen skaper et unikt ressursgrunnlag.

Undertittelen på årets tur er også "Ressurs". Dette som en oppfordring til å se ressursene i omgivelsene. Der vi kanskje ofte har en tendens til å betrakte hendelser som truende eller usikre, kan en snu dette til å bli viktige og nødvendige innspill til nyttig og funksjonelle arkitektoniske tiltak i en bestemt situasjon. Elementer som vær og vind, infrastruktur og goder vi tar for gitt i hverdagen settes i en ny og klargjørende sammenheng, som gir oss mulighet til å se oss selv i nye perspektiver. Å bli klar over og kjent med egne ressurser i disse situasjonene er en viktig start på en spennende utdannelse.

 

Avslutningen på kurset blir en utstilling som presenterer alt arbeidet vi har gjort gjennom måneden. Presentasjonen er åpen for publikum på Galleri Blink i Hardbakke torsdag 27/9 klokken 1100 - 1700.